FOB: „Work-life balance” największym sukcesem zawodowym dla pracowników

dodano: 
24.02.2016
komentarzy: 
0

Aż 56 proc. respondentów badania FOB-u za sukces zawodowy uznaje utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jej brak może prowadzić bowiem do wypalenia zawodowego. Ankietowani są nawet w stanie odrzucić ofertę zatrudnienia, jeśli ta miałaby zachwiać ich „work-life balance” (52 proc. odpowiedzi).  Najnowsza Analiza Tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podejmuje temat tworzenia mądrej strategii w tym zakresie.

W komentarzu do raportu dr hab. Izabela Warwas zwraca uwagę, że „zdominowanie życia przez aktywności zawodowe prowadzi do wielu negatywnych zjawisk organizacyjnych, w tym zestresowania i małej efektywności”.  Co może pomóc? Specjalistka z Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje na możliwość pracy w domu lub telepracy, jako jednego z narzędzi „work-life balance”. Kolejna propozycja to wprowadzenie specjalnych bonusów, jeżeli pracownik/pracownica stosuje się do zaleceń  w zakresie profilaktyki zdrowia, żywienia, aktywności ruchowej. Inne narzędzia, o których wspomina ekspertka dotyczą:  rozszerzania ofert finansowanych przez pracodawcę, ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących wszystkich członków najbliższej rodziny – włączając małżonka/małżonkę i dzieci, rodziców i teściów oraz partnera/partnerkę.

W dalszej części autorzy badania przywołują sześć zasad, które nazywają „filarami mądrego zarządzania work-life balance". Są nimi:

Edukacja i zapoznanie pracowników z zagadnieniami w tym zakresie. Kluczowymi elementami w tym punkcie są m.in: promowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą, informowanie czym jest work-balance, ale i pomoc w budowaniu świadomości własnych potrzeb.

Współodpowiedzialność przez włączanie pracowników/pracownic w procesy opracowywania działań, odkreślanie współodpowiedzialności pracownika i organizacji za zachowanie przez niego równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Autorzy w tym punkcie wspominają także o potrzebie informowania o możliwościach kształtowania czasu pracy przez pracownika/pracownicę.

Indywidualne podejście, czyli: dostarczanie narzędzi przygotowanych z myślą o różnych grupach zatrudnionych oraz stworzenie możliwości dostosowania rozwiązań do potrzeb określonego pracownika/określonej pracownicy, uwzględnienie specyfiki różnych obszarów życia pozazawodowego.

Elastyczność i otwartość rozumiana przez umożliwienie elastycznego czasu i trybu pracy, otwartość na zmiany, sytuacje wyjątkowe i nietypowe.

Istotną rolę odgrywa także badanie potrzeb pracownic i pracowników. Tu kluczowym działaniem będzie monitorowanie realnego wpływu działań na pracowników (np. przez badanie ich satysfakcji z uwzględnieniem korzystania przez nich z wprowadzonych rozwiązań). Dobrą praktyką będzie także badanie przyczyn zachwiania równowagi, a nie tylko ich skutków, czyli analiza czynników negatywnie wpływających na zadowolenie pracownika/pracownicy pod kątem ich wpływu na życie pozazawodowe.

Ostatni punkt to uwzględnienie podejścia work-life balance w stylu przywództwa. Są nimi: promowanie zarządzania przez cele, edukacja menedżerów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, otwartość na odmienne style pracy. (mw)

Cały raport dostępny jest na stronie.

 

 

 

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin