.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18

dodano: 
16.01.2009

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Philip Morris Polska

Projekt „Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18” firmy Philip Morris Polska został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zaprezentowany podczas Targów Dobrych Praktyk w październiku 2008. Materiały pochodzą z Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez FOB. Podmiot realizujący
Philip Morris Polska

Tytuł projektu
X Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!

Sytuacja / Problem
Firma Philip Morris wspiera akcje zapobiegania paleniu wśród młodzieży w około 70 krajach. W Polsce Philip Morris jest kluczowym partnerem Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, który od 1998 roku walczy z dostępem osób niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. W Polsce zaledwie co czwarty sprzedawca odmawia sprzedaży papierosów osobom do lat 18. Statystyka ta opiera się na wynikach profesjonalnego badania metodą „Tajemniczy Klient”, przeprowadzonego na zakończenie X edycji Programu STOP18!, jesienią 2007 roku, przez agencję badawczą AC Nielsen. Analizując statystyki, nietrudno o wrażenie, że w Polsce zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim to fikcja.

Opis Dobrej Praktyki/ Rozwiązanie
X edycja Programu STOP18!, którego zasadniczą ideą jest walka z dostępem niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych trwała od marca do listopada 2007 roku. Akcję zainaugurowała konferencja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 2478 gmin trafił apel o udział w Programie. Wiosną powstał raport nt. egzekwowania zakazu sprzedaży papierosów niepełnoletnim. Dokument otrzymały wybrane komisje parlamentarne, Ministerstwo Zdrowia oraz MSWiA. We współpracy z Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych powstała Szkoła Odpowiedzialnej Sprzedaży, ucząca zasad handlu wyrobami tytoniowymi. Latem do akcji przystąpiło ponad 100 drużyn ZHP, które odwiedzały punkty sprzedaży. 13 września 2007 roku odbył się I Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży. W ponad 200 miejscowościach prowadzono m. in. kontrole punktów sprzedaży, szkolenia, badania „Tajemniczy Klient”. We wrześniu 2007 roku w Małopolsce odbył się Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży. X Program STOP18! zakończyło ogólnopolskie badanie metodą Tajemniczy Klient, określające poziom przestrzegania prawa. Cała akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem prasy.

Korzyści
Dla firmy:

- lokalny rozwój globalnej strategii Philip Morris w zakresie zapobiegania paleniu wśród młodzieży, - wsparcie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, która popiera wprowadzenie rozwiązań utrudniających niepełnoletnim dostęp do wyrobów tytoniowych,
- współpraca z administracją publiczną, samorządami, lokalną społecznością oraz innymi podmiotami z otoczenia biznesowego,
- udział firmy w dyskusji na temat przyszłości zasad handlu wyrobami tytoniowymi w Polsce.

Dla adresatów programu:
- podwyższanie kwalifikacji pracowników punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych,
- ograniczanie dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży,
- zwiększanie liczby sprzedawców, którzy przestrzegają prawo,
- aktywizacja służb i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci wolnych od nałogów,
- doskonalenie umiejętności rodziców w prowadzeniu rozmów z dziećmi o niepaleniu.

Wyzwania
Sprzedawcy za sprzedaż wyrobów tytoniowych niepełnoletniemu grozi 500 złotowy mandat karny lub grzywna do 5000 złotych. Mimo, że zakaz jest łamany przez 3/4 sprzedawców, rzadko podlegają oni karze. Prawo nakłada sankcje na sprzedawców, a nie na właścicieli punktów sprzedaży, co przekłada się na ich niewielką motywację do edukowania personelu. W zawodzie sprzedawcy mamy do czynienia z bardzo dużą rotacją i brakiem chęci uczenia się zasad odpowiedzialnej sprzedaży.

Nagrody:

Projekt „Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18” firmy Philip Morris Polska został wyłoniony w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin