Międzynarodowa konferencja o roli mediów lokalnych w budowaniu demokracji już 26 stycznia

dodano: 
19.01.2016
komentarzy: 
0

Konferencja podejmuje tematykę komunikacji społecznej i wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jej uczestnikami będą partnerzy i prelegenci m.in. z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

„Tematyka jaką podejmujemy, staje się, w obliczu obecnych globalnych wydarzeń politycznych, szczególnie ważna. Szczególną wartość będą miały badania przeprowadzone w kilku środowiskach: pomocy społecznej, mediów, Public Relations oraz środowiskach naukowych. Pozwolą one na szerokie ujęcie problemów i wyzwań w zakresie komunikacji masowej i kreowania właściwych postaw społecznych” – mówi dr Krystian Dudek, inicjator projektu, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas.

Organizatorami konferencji „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” są fundacja „Humanitas” oraz Wyższa Szkoła Humanistas w Sosnowcu. Wydarzenie finansowane jest z Grantu Wyszehradzkiego.

Konferencji towarzyszyć będzie inauguracja International Public Relations Center, działającego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Zadaniem ośrodka ma być stworzenie  platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i promocji najwyższych standardów działań komunikacyjnych. Ma on ponadto stanowić przestrzeń do współpracy specjalistów z zakresu Public Relations reprezentujących różne kraje, takie jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy, Niemcy, Ukraina, Hiszpania czy Anglia.

Podczas konferencji z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas powołane zostanie także Porozumienie na rzecz budowy wizerunku pomocy społecznej. Uczestnicy Konferencji staną się jego sygnatariuszami.

Do grona zaproszonych gośi należą m.in.: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, placówki pomocy społecznej z regionu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Sosnowiec, Ośrodek Badań nam Mediami z Krakowa, Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.

Po wydarzeniu wydana zostanie auglojęzyczna, punktowana monografia naukowa, w której zawarte zostaną omówione wyniki badań oraz prelekcje ekspertów z różnych krajów. Sama Konferencja będzie zaś realizowana w języku polskim i angielskim.

Wszystko to już 26 stycznia! (ak)

PRoto.pl jest patronem miedlanym wydarzenia

 

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin