REKLAMA

Agnieszka Kosik 13 sierpnia 2018 roku objęła nowo utworzone stanowisko Head of Poland w Facebooku...

ZakladPRacy.com jest twórczą agencją reklamową posiadającą w swych strukturach doświadczonych...

Zlikwidowaniu warszawskiego biura globalnej sieci przyglądają się Sebastian Stępak z MSL, Paweł Bylicki z Public Dialog oraz Przemysław Mitraszewski z Lighthouse...

Jak drużyny komunikowały to, że odpadły z mundialu po fazie grupowej? Czy ich wytłumaczenia mogły złagodzić rozczarowanie kibiców?

Objęła stanowisko Communication Managera w zespole specjalizującym się w projektach w zakresie biznesowej komunikacji wewnętrznej…

Działaniami zajmie się Socialyse należące do Havas Media Group...

Z początkiem sierpnia nowo utworzone stanowisko objęła Barbara Marek...

Polskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia jest organizacją non profit. Nasze działanie opiera się na organizowaniu edukacyjnych spotkań i warsztatów, akcji charytatywnych, reklam społecznych oraz...

Stowarzyszenie Prasy Firmowej kształtuje i upowszechnia normy i standardy jakościowe działalności wydawniczej. Tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy firmowej...

REKLAMA

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin