.

kampania TORK
24.04.2023

Fundament kampanii stanowiły wyniki badań oraz założenia filozofii kaizen i lean manufacturing...

30.09.2005

Rozpoczęcie kampanii:
15 września 2005 r.

Inicjatorzy:
Przeprowadzenia kampanii „Kobieta a HIV” podjęły się trzy agendy ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR).

Odbiorcy:
Akcja adresowana jest do kobiet, (w szczególności do kobiet planujących urodzenie dziecka) oraz personelu medycznego - lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

Przekaz:
W ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach czytamy, że: „lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży jest obowiązany...

19.08.2005

Jak zainteresować media komercyjną marką, która nie dysponuje milionowymi nakładami na reklamę? Czy istnieje jakiś sposób na to, by skutecznie wypromować polską markę w sytuacji, w której konkurencja prowadzi działania reklamowe o szerokim zasięgu mając jednocześnie wsparcie dużego międzynarodowego kapitału? Dobrze przygotowane działania public relations dają właśnie taką możliwość. Dowodem na to może być zrealizowany na przełomie 2004 i 2005 roku przez agencję PRimoloko projekt Daily Cafe Cup. Wynikiem działań media relations związanych z tym projektem było blisko sto publikacji w prasie i...

12.08.2005

Stworzenie zintegrowanego internetowego centrum prasowego Grupy BRE Banku

Geneza projektu
Pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju oraz wysokiego poziomu technologii BRE Bank zaliczany jest do grona czołowych polskich instytucji finansowych. Jednym z elementów strategii firmy jest zbudowanie zintegrowanego systemu komunikacji, w tym zintensyfikowanie efektów synergii w ramach współpracy spółek Grupy BRE Banku. Dotychczas każda ze spółek strategicznych (m.in. Dom Inwestycyjny BRE Banku, BRE Leasing, Polfactor) oraz części detaliczne: mBank i MultiBank stosowały...

28.07.2005

On Board Public Relations – Kampania OBI Inspiruje (od 2003 roku)

Sytuacja wyjściowa
Od chwili rozpoczęcia działalności w Polsce, markety OBI były postrzegane głównie jako sklepy oferujące materiały budowlane. Kojarzono je ze specjalistycznymi materiałami i sprzętem budowlanym, mimo, że w swojej ofercie miały również inne artykuły np. elementy artystycznego wykańczania wnętrz oraz artykuły ogrodowe. Wizerunek ten był dodatkowo wzmacniany przez działania reklamowe, które koncentrowały się na „budowlanej” części oferty. W tym samym czasie markety OBI nie prowadziły też działań public relations...

14.07.2005

Czy jest możliwe wykreowanie marki w mediach bez inwestycji w działania reklamowe?

Czy można sprawić, aby wzrosło zainteresowanie Klientów oraz mediów produktami postrzeganymi jako lokalne? Jak wprowadzić markę do mediów bez żadnych nakładów na reklamę, a w szczególności w sytuacji, gdy konkurencja prowadzi działania reklamowe na szeroką skalę? Mimo iż panuje opinia, że w dzisiejszych realiach rynkowych media w pierwszej kolejności publikują informacje na temat firm będących ich reklamodawcami, Agencji Pegasus Public Relations udało się przeprowadzić kampanię public relations dla firmy OSM...

28.02.2005

Informacje o projekcie

1. Określenie problemu / analiza sytuacji / wyjaśnienie kontekstu oraz badania, na których oparto projekt

Określenie problemu
Koniec roku 2003 był dla polskiego rynku farmaceutycznego dramatycznym okresem. Ważyły się losy wielu małych rodzinnych aptek. Planowana przez Rząd nowelizacja ustawy o prawie farmaceutycznym miała wpłynąć na przyszłość 10 tys. aptekarzy w Polsce oraz na potencjalne inwestycje koncernów w sieci apteczne. Wszystko zależeć miało od stanowiska rządu / ministrów oraz głosowania w Sejmie nad zmianami przepisów prawa farmaceutycznego. Unia Farmaceutów...

23.12.2004

Zwycięski projekt Telekomunikacji Polskiej, nagrodzony Złotym Spinaczem w kategorii PR korporacyjny

„Telefon do Mamy” to autorski projekt Telekomunikacji Polskiej realizowany w ramach programu charytatywnego „Telekomunikacja Polska Dzieciom”. Zakłada on udostępnienie dzieciom w szpitalach kolorowych, przyjaznych im aparatów telefonicznych, z których korzystają bezpłatnie dzięki specjalnym kartom telefonicznym, dostarczanym przez TP. Motto projektu brzmi: Nie możemy zmniejszyć cierpień dzieci, sprawić by odczuwały mniejszy ból, ale jako firma telekomunikacyjna możemy sprawić, że ich kontakt z...

17.12.2004

Opis projektu PR - laureata konkursu Złote Spinacze ZFPR w kategorii komunikacja wewnętrzna

Commercial Union Polska – akcja komunikacyjna dla pracowników Biura Głównego  towarzysząca przeprowadzce do nowej siedziby

Biuro Główne Commercial Union, zatrudniające około 800 osób mieściło się w trzech budynkach przy al. Jana Pawła II w Warszawie. Jesienią 2003 roku  podjęto decyzję o przeprowadzce na Wolę, do nowego budynku przy ulicy Prostej.

Akcja komunikacyjna  Pod jednym dachem, oswajająca pracowników z nowym, nie budzącym początkowo  entuzjazmu  miejscem, opracowana przez dział  Komunikacji...

Strony

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin