Jak niebanalnie opowiedzieć o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości?

dodano: 
18.01.2019

Rodzaj:

case'y firm

Firma:

Fundacja Ośrodek KARTA

Fundacja Ośrodek KARTA, która jest autorem projektu, działa oficjalnie od 1990 roku. Prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne (fotografie, dokumenty, dzienniki) oraz publikuje materiały i teksty źródłowe w kwartalniku historycznym „Karta”, jak również w książkach i albumach.

Działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat ostatniego stulecia historii Polski wpisują się w ogólny krajobraz aktywności Ośrodka jako instytucji pielęgnującej pamięć o minionych wydarzeniach.

Opis projektu

W 2018 roku minęło sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem projektu opracowanego przez Ośrodek KARTA było zwrócenie uwagi na to wydarzenie, a także przedstawienie najważniejszych momentów z ubiegłego stulecia. Miał w tym pomóc uruchomiony w pierwszych dniach stycznia program Nieskończenie Niepodległa.

Strategia, spodziewane efekty (KPI)

Twórcy projektu postanowili przyjrzeć się nie tylko momentowi przełomu w 1918 roku, ale całemu stuleciu 1918–2018. Drugim celem, jaki przed sobą postawili, było znalezienie formuły na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, a przez to zainspirowanie ich do wspólnej refleksji i debaty nad tym, jaką drogę przeszliśmy jako społeczeństwo przez ostatnie sto lat.

Realizacja projektu

Wszelkie działania realizowano w ramach działalności Fundacji Ośrodka KARTA. Prace nad materiałami do programu Nieskończenie Niepodległa trwały blisko dwa lata. W publikacjach opowiadano historię metodą montażu źródeł historycznych (fragmentów wspomnień, dzienników, korespondencji, dokumentów, prasy). Przygotowanie materiałów wymagało przeprowadzenia szeroko zakrojonej kwerendy źródłowej.

Program został uruchomiony na początku stycznia 2018 roku. Jego główną osią stał się cykl cotygodniowych publikacji w Rzeczpospolitej, internetowym wydaniu tygodnika „Polityka”, na portalu Histmag.org, w Radiu Zet, Polsat News, a także kilkudziesięciu mediach lokalnych i polonijnych. Na łamach kolejnych odcinków przedstawiane były najważniejsze, zdaniem twórców programu, momenty w ostatnim stuleciu, mające zasadniczy wpływ na kształt niepodległości Polski i kondycji kraju.

W ramach programu została także zorganizowana wystawa o odzyskaniu niepodległości „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”, która odwiedziła 14 miast w kraju. Ponadto zorganizowano sześć debat z udziałem historyków i ludzi kultury, a także konkurs dla młodzieży „Rówieśnicy Niepodległej”.

Najważniejszym punktem programu było ukazanie się w październiku Księgi Stulecia Niepodległości – dwutomowej publikacji przedstawiającej najważniejsze momenty stulecia 1918–2018. Książka została zaprojektowana w studiu graficznym grafika Andrzeja Pągowskiego, a autorem koncepcji był prezes Ośrodka KARTA, Zbigniew Gluza. Prace nad Księgą wspomagała redaktorka publikacji Marta Markowska, która współpracowała z zespołem w składzie: Przemysław Bogusz, Milena Chodoła, Mariusz Fiłon, Amadeusz Kazanowski, Wojciech Rodak, Adam Safaryjski, Małgorzata Sopyło oraz Agata Bujnowska, która wybrała zdjęcia do publikacji.

Efekty

Działania przyniosły realne efekty. Z danych zebranych przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że w 2018 roku pojawiło się w mediach (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) 1001 publikacji dotyczących projektu o dotarciu szacowanym na ponad 145,5 mln. To oznacza, że statystycznie w ciągu 12 miesięcy trwania akcji z publikacjami na temat programu Nieskończenie Niepodległa każdy mieszkaniec Polski mógł zetknąć się niemal czterokrotnie. Warto także zwrócić uwagę na neutralny charakter publikacji w mediach. W zdecydowanej większości wzmianki nie miały wyraźnego nacechowania emocjonalnego – negatywnego lub pozytywnego, co może wskazywać na merytoryczną i informacyjną w charakterze narrację programu tworzoną przez media.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

Najwięcej publikacji pojawiło się w Radiu Zet, bo aż 111. Radio Zet odpowiadało również za najszerszy osiągnięty zasięg potencjalnego dotarcia do odbiorców oraz za najwyższą wartość na jeden materiał – średnio każdą emisję dotyczącą Niepodległej Polski mogło wysłuchać około miliona odbiorców.

Nieco mniej, czyli 80 wzmianek, opublikowano w portalu histmag.org. Portal polsatnews.pl oraz telewizja Polsat News zadbały o zaprezentowanie szerszej publiczności kolejno 73 oraz 65 publikacji. W Rzeczpospolitej pojawiło się ich 66, a w portalu polityka.pl – 59. Pozostałe publikacje pojawiały się w mediach lokalnych i polonijnych.

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin