.

Rynek pracy w 2016: firmy IT masowo szukają PR-owców

dodano: 
31.01.2017

Autor:

PRoto.pl
komentarzy: 
0

Jak wynika z raportu PRoto.pl o wynagrodzeniach w agencjach, najczęstszymi powodami rekrutacji są nowy klient i rotacje pracowników. 2016 rok był pod tym względem sprzyjający, bo agencje szukały PR-owców 1072 razy, czym zdominowały rynek pracy. Najaktywniejszą agencją była Multi Communications.

Warto zaznaczyć, że znacznie wzrósł udział firm (791 ogłoszeń, wzrost o 15 pp. w porównaniu do 2015 roku). Z kolei w 2014 roku z ponad 1,5 tys. ofert dla PR-owców niewiele ponad jedna czwarta pochodziła z przedsiębiorstw.

W sumie na PRoto.pl opublikowano 1896 ofert. Najlepszym miesiącem na szukanie PR-owców był marzec (208 ogłoszeń), a najgorszym grudzień (108 publikacji). Tendencja spadkowa w przypadku ostatniego miesiąca w roku zauważalna jest już od 2013. Średnio każdego miesiąca PR-owcy mogli znaleźć 150 ogłoszeń.

Udało się pobić rekord z 2011 roku, kiedy to opublikowano 1879 ogłoszeń. I choć więcej publikacji pochodziło od agencji (56 proc.), to orzeźwienie rynek zawdzięcza znacznie większemu zainteresowaniu PR-owcami ze strony firm (wzrost o 11 pp. w odniesieniu do 2015 roku). Z roku na rok spada także udział pośredników jako podmiotów prowadzących rekrutację.

 

Instytucje, gdy już zatrudniają PR-owców, zazwyczaj decydują się na specjalistów (508 publikacji). Drugą w kolejności grupą, do której kierowali ogłoszenia byli konsultanci/asystenci (148). Agencje sukcesywnie szukają konsultantów (77 proc. ogłoszeń agencyjnych), w drugiej kolejności praktykantów.

Trudne czasy nastały dla PR-owców na kierowniczych stanowiskach. Managerowie i dyrektorzy byli najrzadziej rekrutowaną grupą (72 publikacje). Tylko w styczniu 2016 liczba ogłoszeń skierowanych do nich przekroczyła 10. W I kwartale ta grupa stanowiła jedynie 3 proc., w II kwartale – 2 proc. W lipcu z kolei pojawiło się tylko 6 ofert tego typu (co stanowiło 4 proc. wszystkich publikacji). Jednak w szerszej perspektywie odstatnie dwa lata przynoszą pocieszenie. Gwałtowny spadek w przypadku tego typu stanowiska obserwujemy bowiem już od 2012 roku. Wówczas, po udanym 2011 roku z liczbą 393 publikacji, dyrektorzy za pośrednictwem serwisu mogli znaleźć jedynie 176 ogłoszeń. Po feralnym 2013 i 2014 powoli ta sytuacja się poprawia.

 

W 2016 roku 71 proc. ofert pochodziło z województwa mazowieckiego, z czego większość stanowiły ogłoszenia z Warszawy. Zdecydowanie mniej ofert pochodziło z innych województw/miast.

 

 

Które branże mieli obsługiwać poszukiwani PR-owcy? Taka informacja pojawiła się w 341 ofertach w przypadku firm. Najwięcej ofert pochodziło od firm IT. Agencje z reguły nie zamieszczały wzmianki o branży.

 

Wśród języków obcych wymienionych w ogłoszeniach zdecydowanie dominował angielski. Wspomniano o nim w 81 proc. ogłoszeń.

Najpopularniejszym źródłem ofert w 2016 roku było PRoto.pl. Serwis stanowił 74 proc. wszystkich publikacji.

Magdalena Wosińska, PRoto.pl

Firmy technologiczne „puszczają” oko do PR-owców. W rzeczywistości coraz bardziej wirtualnej, która interesuje nie tylko już pasjonata, ale dotyka też przeciętnego zjadacza chleba, zadaniem instytucji z tego sektora będzie przetłumaczenie branżowych nowości na język zrozumiały dla każdego typu odbiorcy. Zwrot w kierunku specjalistów ds. komunikacji wydaje się być naturalną koleją rzeczy, bo marki IT będą chciały pozycjonować swoich ekspertów. Jeszcze w 2014 ogłoszenia od firm z tego sektora stanowiły jedynie 3 proc. publikacji. Ale od tamtego czasu wiele się przecież zmieniło. Nowe technologie towarzyszą, przede wszystkim jednak ułatwiają pracę PR-owcom. A jak udowadniają wyniki raportu - ich znajomość będzie dużym atutem na rynku pracy.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin